Để cho phép Quý Khách hàng trải nghiệm dịch vụ an toàn và thú vị trên website giải trí QH99, chúng tôi yêu cầu khách hàng đọc kỹ “Chính Sách Bảo Mật” này vì nó sẽ liên quan đến thông tin cá nhân của bạn.

QH99 tôn trọng thông tin riêng tư cá nhân do khách hàng cung cấp. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để giữ thông tin và dữ liệu của bạn an toàn tuyệt đối. Chúng tôi có quyền cung cấp mọi thông tin cá nhân cần thiết thông qua trang website cho các nhà cung cấp các dịch vụ thanh toán, cũng như các tổ chức tài chính và bảo hiểm, để hoàn tất thanh toán.

Tất cả thông tin cá nhân do các thành viên cung cấp được di chuyển qua các cổng bảo mật được mã hóa tân tiến SSL128 bit và được lưu trữ trong một môi trường an toàn mà không thể truy cập được. Truy cập  vào đường link nội bộ vào tất cả các dữ liệu sẽ được giới hạn nghiêm ngặt và theo dõi chặt chẽ và chi tiết.

Chúng tôi sẽ gửi email cho các bạn thông báo về các khuyến mãi có thể các bạn quan tâm. QH99 sẽ không bao giờ tiết lộ bất kỳ thông tin nhận cá nhân nào cho bất kỳ bên thứ ba nào. Đây là mục đích của chính sách quyền riêng tư mà chúng tôi luôn luôn tuân thủ.

Đồng thời chúng tôi cũng sẽ chỉ ra cách mà chúng tôi xử lý dữ liệu của Quý Khách Hàng. Chúng tôi phải có nghĩa vụ pháp lý đối với bạn việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn và chúng tôi phải có lý do rất chính đáng để thu thập dữ liệu thông tin của bạn (về lý do tại sao dữ liệu cá nhân của mọi khách hàng được thu thập, chúng tôi cũng có mô tả về một trang web cụ thể), chúng tôi sẽ thông báo đến bạn với mục đích việc thu thập ở mọi dữ liệu của bạn và cần phải chuyển lại cho bất kỳ ai khác.

Việc sử dụng dữ liệu cá nhân của chúng tôi bao gồm:

  • Sử dụng để xác nhận danh tính và tài khoản của bạn để tạo hồ sơ Quý Khách Hàng
  • Quản lý mối quan hệ khách hàng
  • Đánh giá bảo mật
  • Hoàn thiện dịch vụ